Jdi na obsah Jdi na menu

Doporučená literatura

11.jpg

NABÍZÍM VÝBĚR Z KNIH, KTERÉ JSEM ZA ROKY SVÉ PRAXE POTKALA A KTERÉ SE MOHOU STÁT POMOCÍ, POVZBUZENÍM ČI INSPIRACÍ PRO MNOHÉ DALŠÍ - JEDNÁ SE JEN O VELMI MALÝ VÝSEK Z LITERATURY, KTERÁ JE K DISPOZICI. KAŽDÝ SI MUSÍ SÁM PRO SEBE HLEDAT TO, CO MU BUDE POMOCÍ NA JEHO CESTĚ.

tematické okruhy

12.jpg

práce se sny:

Heffernanová, Jana: Tajemství dvou partnerů

Adcock, Powell, Watts: Výklad a využití snů, šamanismus, mandaly

Jung C.G.: Snové symboly individuačního procesu

13.jpg

seberozvoj, filosofie, náboženství, mýtus, symbol, psychosomatika, tvorba:

Fontana David: Tajemný jazyk symbolů

Frielingsdorf Karl: Falešné představy o bohu

Hillman James: Myšlení srdce a duše světa

Dahlke Ruediger: Lékárnička pro duši

Dahlke Ruediger: Léčivá síla dýchání

Dahlke Ruediger: Nemoc jako symbol

Dahlke Ruediger:  Mandaly léčí

Dahlke Ruediger: Agrese jako šance

Dahlke Ruediger: Když tělo bojuje s duší

Jung C.G.: Archetypy a nevědomí

Lübeck Walter: Spirituální NLP

Bandler, Roberti: Úvod do neurolingvistického programování

Hoffmann, Gudat: Bioenergetická cvičení

Chromý, Honzák: Somatizace a funkční poruchy

Jung C.G.: Mandaly: obrazy z nevědomí

Hollis James: Mytologémy. Ztělesnění neviditelného světa

Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky

Hošek Pavel: A bohové se vracejí: proměny náboženství v postmoderní době

Techniky arteterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi

Skupinová arteterapie

Erich Fromm: Strach ze svobody

Léčivá síla imaginace

Ženatá Kamila: Obrazy z nevědomí

Ženatá Kamila: Obrazy v pohybu: jedenadvacet zastavení s aktivní imaginací v arteterapii

Ženatá Kamila: Obrazy z arteterapie: příběhy z druhé strany

Babyrádová Hana: Z hloubi duše: psychologické aspekty výtvarného projevu

Kastová Verena: Dynamika Symbolů. Základy jungovské psychoterapie

Riemann Claus: Dvanáct archetypů v psychologické praxi

Andrews Ted: Lexikon zvířecí magie

Samelová Gerti: Sedm Tibeťanek. Tajemství chuti do života

Schlessinger Laura: Deset hloupostí, jimiž si ženy komplikují život

 

psychologie, psychiatrie, psychoterapie

Carl R. Rogers: Být sám sebou

Carl R. Rogers: Způsob bytí

Röhr Heinz-Peter: Závislé vztahy

Röhr Heinz-Peter: Hraniční porucha osobnosti

Röhr Heinz-Peter: Narcismus - vnitřní žalář
 
Röhr Heinz-Peter: Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Kolaříková, Lucie: Učebnice sebelásky

Baštecká Bohumila: Klinická psychologie v praxi

Dunovský, Dytrych, Matějček: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Höschl, Libiger, Švestka: Psychiatrie

Johnson M. Stephen: Charakterové typy člověka

Johnson M. Stephen: Charakterová proměna člověka

Elliott Julian: Dítě v nesnázích

Smith Edward: Tělo v psychoterapii

Poněšický Jan: Agrese, násilí a psychologie moci

Kathy O´Beirneová: Nikdy o tom nemluv

Langmeier, Balcar, Špitz: Dětská psychoterapie

Matějček Zdeněk: Prvních šest let ve vývoji a výchově dítěte

Frankel, Kranzová: O sebevraždách

Poněšický Jan: Zásady prevence a psychoterapie neurotických a psychosomatických onemocnění

Široký Hugo: Analytická psychologie C.G.Junga

Täubner Vladimír: Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí

Vágnerová Marie: Psychologie pro pomáhající profese

Vaníčková, Provazníková: Násilí v rodině

Vodáčková Daniela: Krizová intervence

Vrtbovská Petra: O ztracené dítěti a cestě do bezpečí. Attachment, poruchy attachmentu a léčení

Weiss Petr: Sexuální zneužívání dětí

Yalom Irvin: Chvála psychoterapie

Jebavá Jana: Úvod do arteterapie

Kalsched Donald: Vnitřní svět traumatu

Potměšilová Petra: Arteterapie a artefiletika nejen pro sociální pedagogy

Bierach Alferd: Varovné signály duše

Prochaska, Norcross: Psychoterapeutické systémy

Vymětal Jan: Rogersovská psychoterapie