Jdi na obsah Jdi na menu

Mandala

Pokud se chcete na chvíli zastavit, relaxovat, zamyslet se nad svým životem trochu jinak, než jak máte běžně ve zvyku, pokud se nebojíte "že - hrůza - budu muset kreslit", pak se tu nabízí příležitost k radosti a tvorbě. Setkání nad mandalou je určeno všem bez rozdílu věku, je dobré pracovat ve skupinkách, které jsou si životní zkušeností blízké. Jinak bude koncipováno setkání pro děti mladšího či staršího školního věku, jinak se pracuje se skupinou "dospěláků" 20 - 60 let, jinak se pracuje třeba v rodinném kruhu. Setkání je skutečně setkáním, není to "jen" technická záležitost, ale příležitost potkat se a sdílet své dary. Předpokládá se prostředí naprostého přijetí a důvěry. Není třeba, aby měl účastník jakékoli výtvarné zkušeností, může podle svých slov i "neumět kreslit" - a tím lépe pro nás všechny :-). Nejedná se o závody a výkon v dokonalosti, ale o zážitek tvorby a sdílení.

 

 

Mandala (zdroj wikipedie) znamená kruh nebo magický kruh. Ačkoli toto slovo pochází z východu, samotná mandala je nadkulturním symbolem jednoty a rovnováhy vyskytující se ve všech dobách, kulturách i náboženstvích.

Původně bylo slovo mandala používáno pouze ve staroindickém obřadním jazyce sanskrtu. Ve 20. století se jeho používání rozšířlo díky C. G. Jungovi, který tímto slovem začal označovat nejprve své kruhové kresby a později i kresby svých pacientů. Došlo tak k rozšíření významu slova z původně náboženských obrazů z východu na kruhové kresby a ornamenty.

V nejširším smyslu jsou mandaly diagramy, které ukazují, jak se chaos stává harmonickou formou. Toho využívá i psychologie a psychoterapie, kde jsou mandaly používány jako relaxační i diagnostická pomůcka.

 

Mandala jako symbol

V mandalách se potkává barva (ženská energie) a tvar (mužská energie). To vše vytváří harmonický celek nesoucí určitou energii, která během práce s obrazcem působí na duši malíře nebo pozorovatele. Pokud tvoříme nebo sledujeme pravidelně obrazce mandaly, duše se zklidňuje, vnitřní svět se uspořádává a dochází k léčení na všech úrovních. Je zde uplatněn princip "harmonie vznikající na papíře se přenáší do nitra tvořícího". Proces může být podporován také "moudrostí", která je obsažena v jednoduchých obrazcích a která působí na nevědomé úrovni, a to i pokud nejsme s významem obeznámeni. Např. obrazce dle posvátné geometrie obsahují pravdu o uspořádání celého našeho světa od jeho stvoření po současnost. Při práci s tímto systémem dochází k lepší spolupráci levé a pravé mozkové hemisféry a k řadě dalších harmonizačních pochodů jako je sjednocení mužské a ženské části. Stejně tak indiánské písečné obrazy jsou tvořeny, aby dodaly nemocnému, který je posazen do vlastního středu kruhového obrazce, vědomosti, které zapomněl, a proto je nemocný.

 

Mandaly se mohou svým užitím velmi lišit. Vždy záleží na autorovi, kultuře a účelu použití. Mandaly se mohou lišit i tvarově.

 

Kdo může mandalu malovat?

Přestože mandalu může malovat kdokoli, není to cesta pro všechny. Mandalu maluje ten, kdo je zvědavý, kdo hledá sám sebe, kdo se chce lépe poznat, kdo má problémy a rád by pochopil, co se v něm a kolem něj děje, ale i všichni další, kteří mají každý svůj důvod. Kreslení je určeno pro ty, kteří chtějí lépe pochopit sami sebe, podívat se na svou osobní strukturu, vyjádřit to, co je verbálním způsobem těžko formulovatelné, obtížně sdělitelné a mnohdy mimo dosah vědomého uchopení. Výtvarné schopnosti ani vzdělání nejsou vůbec potřeba. Vyjadřovat se malováním může a zároveň umí kdokoli, tzn. není třeba "umět malovat"

 

Jak tvořit

Pro tvoření mandal můžeme použít mandalové předlohy, ale můžeme také tvořit mandaly vlastní jednou z možností je tvorba mandaly od ruky, technikou automatické kresby, další možností je tvoření mandal podle návodů.

Také materiál pro tvorbu může být různý. Mandaly lze tvořit dvoj i trojrozměrné. Mandaly můžeme sypat, kreslit, skládat z přírodních materiálů nebo tvořit z korálků.

 

Jelikož je mandala nadkulturní symbol, vyskytuje se napříč časem, kulturami, náboženskými i filosofickými systémy. Můžeme se s ní setkat na všech kontinentech, ačkoli ne všude slovo mandala pro označení kruhových obrazců používají.

 

Jak vytvořit mandalu